Enciclopediae

vineri, 25 ianuarie 2013

Adevărul despre Roşia Montană (I) Despre Roşia Montană s-a vorbit mult şi încă se va mai vorbi. Unii militează pentru începerea exploatării aurifere, alţii vor conservarea patrimoniului ecologic şi se opun proiectului minier. Subiectul nu este deloc nou şi nici nu este unul care să fi început să suscite interes de 5-6 ani încoace, aşa cum îl prezintă un oarecare Toni Grebla, un vajnic “ecologist” comunist. Aşa cum le stă în obicei, uslaşii au aruncat vina spre Preşedintele Băsescu şi spre PD-L, dar manipulau ordinar în încercarea de a abate atenţia de la adevăraţii responsabili. Proiectul de la Roşia Montană este unul bun pentru economie sau ar putea fi dacă el ar fi aşezat pe baze corecte şi n-are nici o influenţă asupra mediului, aşa cum susţin “ecologiştii” lui Vântu, în frunte cu neica-nimeni Remus Cernea, românul membru UDMR. Pentru a nu mai exista atâtea interpretări, să vedem ce spun contractele încheiate şi ce se ascunde în spatele lor (desigur, nu şi în contractul a cărui desecretizare a fost cerută de către Preşedinte; ăla e “bomboana pe colivă”).


Licitaţia privitoare la exploatarea auriferă Roşia Montană a avut loc pe 04.09.1995, licitaţie organizată de Regia Autonomă a Cuprului Deva, “având ca obiect evaluarea şi procesarea iazurilor şi a minereurilor aurifere”. Tot la această dată şi ca urmare a câştigării licitaţiei, se semnează un prim contract între Regie şi “Gabriel Resources Limited”, câştigătorul licitaţiei. “Gabriel…” este o persoană juridică britanică cu sediul în Channel Islands, Marea Britanie şi este reprezentată de Vasile “Frank” Timiş, cetăţean australian cu dese locări în sedii din Australia, Marea Britanie, Canada sau România, mai târziu. Astfel ia naştere EURO GOLD RESOURCES S.A., cu sediul în Deva, Piaţa Unirii nr.9, jud. Hunedoara. Acţionarii societăţii, conform actului constitutiv, dar şi conform actelor adiţionale încheiate la 17.10.1996 (primul act adiţional) şi 01.04.1997 (al doilea act adiţional) sunt :


- GABRIEL RESOURCES LIMITED, Canada reprezentată de “Frank” Timiş şi Gerald Edward Wood (probabil un om de paie) cu 65% din capital;


- REGIA AUTONOMĂ A CUPRULUI DEVA, reprezentată de Nicolae Stanca – 33,8% din capital;


- MINEXFOR S.A. reprezentată de Nicolae Tandarau – 0,5% din capital;


- CEPROMIN S.A. reprezentată de Ioan Lupulescu – 0,5% din capital şi


- UPSRUEEM S.A reprezentată de Dumitru Borca cu 0,2% din capitalul subscris.


Activitatea noii societăţi se desfăşoară în baza aprobării acordate REGIEI de către Ministerul Industriilor şi Comerţului şi a avizului Agenţiei Naţionale a Resurselor Minerale privind obiectul de activitate al EURO GOLD RESOURCES. Ceea ce nu se spune, şi nu ştiu de ce, este că nu doar Roşia Montană este vizată de licitaţie, ci şi perimetrul numit COMPLEXUL BUCIUM (Bucium Tarniţa, Bucium Izbiţa, Bucium Rodu şi Bucium Corabia, inclusiv iazurile şi haldele de steril ale fiecăreia). În timpul guvernării Constantinescu s-au produs diverse schimbări în componenţa asociaţilor, dar şi a denumirii societăţii cu personalitate juridică română. Poate că asta n-ar fi nimic, dar chiar şi procentele ce revin asociaţilor s-au schimbat. Cu toate astea, mişcările ecologiste sau acel oarecare membru UDMR, Remus Cernea nu şi-au exprimat opoziţia sau dorinţa de a proteja mediul; iar asta – până în 2004 inclusiv. Dar să vedem ce modificări intervin în constituirea noii societăţi…


În Actul adiţional nr. 1/ 11.o6.1997 se stipulează că asociaţii sunt : GABRIEL RESOURCES LIMITED (65% din capital), REGIA AUTONOMĂ A CUPRULUI DEVA (33,8%0, CARTEL BAU S.A. (cu 0,4% din capital), FORICON S.A. (0,4%) şi COMAT-TRADING S.A. (0,4%). Sediile şi filialele se tot schimba, preşedinţii – la fel, anual, cetăţeniile se tot înmulţesc (australiană, americană, canadiană, norvegiană dar cu origine americană etc.) până când… Până când apare un alt act adiţional, cel din 27.10.1998 care spune că “Dacă activitatea condusă de Regie (Regia autonomă a cuprului Deva s.n.) ori de o sucursală a sa în Roşia Montană încetează permanent său temporar ca urmare a intervenţiei Guvernului României, a falimentării, a stării de insolvabilitate etc. pe perioada desfăşurării activităţii fazelor 1, 2, 3 de către EURO GOLD RESOURCES, atunci EURO GOLD RESOURCES sau acţionarii săi nu vor avea nici o obligaţie financiară sau socială faţă de angajaţii Regiei, faţă de Regie, Statul român ori faţă de contractorii şi subcontractorii Regiei în Roşia Montană”. Asta e parfum de viorele în comparaţie cu un alt paragraf al aceluiaşi contract/ act adiţional : “Dacă GABRIEL (RESOURCES LIMITED) va finanţa integral proiectele fazelor 1, 2 şi 3, atunci îşi va recupera din producţia integrală a proiectelor întregul capital de investiţie direct şi indirect, la care se adăugă dobânda (!) LIBOR plus 2% costul de administrare a finanţării înainte de distribuirea oricăror dividende între acţionari. Sigur, nici un investitor nu face opere de caritate, dar aici cam miroase a ţeapă dată statului român. Dar să nu pronunţăm sentinţe, că actul adiţional nr.3/27.10.1998 e generos în argumente… Aşadar, după ce indică patru situaţii în care GABRIEL trebuie să ia sume calculate în funcţie de rata LIBOR, desigur, plus 2% cost de administrare, art. 6.5 din Contractul de Societate (modificat) ne arată că GABRIEL va deţine 80% (în cifre şi litere), ceilalţi asociaţi deţinând “împreună, nu mai mult de 20% din capitalul social…“ al societăţii. De ce… cum, cu aprobarea cui… asta nu scrie în actul adiţional, dar aş vrea să văd despre ce face vorbire contractul secretizat în legătură cu acest subiect. Deja subiectul începe a mirosi a şmen… Dar să nu anticipez…


Actul adiţional nr.4/19.11.1999 sau 02.02.1999 (data autenficarii pare a varia destul de mult; chiar şi o autentificare din 2005 se poate găsi pe acelaşi act(!)) prevede în art.1.1 redefinirea perimetrelor de interes pentru societate după cum urmează :


“1. Roşia Montană Area (licenţa ROŞIA MONTANĂ nr.47/21.12.1998) – reprezintă suprafaţa destinată dezvoltării şi exploatării în Roşia Montană (incluzând şi iazurile de decantare şi hălzile de steril), care în mod curent sunt exploatate de MINVEST şi pentru care s-a primit aprobare de la Ministerul Industriilor şi Comerţului, ca şi de la Agenţia Naţională a Resurselor Minerale.


2. Bucium Area (licenţa BUCIUM nr.218/06.04.1999) – reprezintă suprafaţa destinată prospectării (termen tăiat cu pixul n.m.) şi explorării în Complexul Bucium (incluzând iazurile de decantare şi hălzile de steril), care în mod curent sunt exploatate de MINVEST şi pentru care s-a primit aprobare de la Ministerul Industriilor şi Comerţului, ca şi de la Agenţia Naţională a Resurselor Minerale”.


Prin actul adiţional nr.8 înregistrat sub nr. 446/1999 se decide majorarea capitalului social al societăţii, majorare suportată integral de către GABRIEL care astfel îşi majorează participarea de la 65 la 80%, REGIA rămânând cu 19, 31%, CARTEL BAU – 0,23%, FORICON – 0,23% şi COMAT TRADING – 0,23%.


Pare-se că în 21.07.2000 se transformă societatea în ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A. cu sediul în Roşia Montană, str. Piaţa(?) nr. 321, jud.Alba prin care MINVEST se obligă să transfere licenţa de exploatare către societatea nou(!) constituită. Acţionarii societăţii sunt aceiaşi ca mai sus şi cu aceleaşi procente participative la capitalul social şi se stipulează condiţiile de preemţiune prin care unul dintre asociaţi îşi poate vinde partea sa de participare la capitalul social (o să vedem de ce…). Art.8.3 ne informează că “Adunarea Generală a Acţionarilor (unde 80% are GABRIEL n.m.) va numi Operatorul însărcinat cu desfăşurarea operaţiunilor Societăţii, dintre Afiliaţii lui GABRIEL. De asemenea, AGA va aproba onorariul sau remuneraţia acestuia care nu va putea depăşi 5% din profiturile brute. Art.8.12 este chiar cinic, arătând că AGA este legal constituită dacă sunt prezenţi posesorii a minim 51% dintre acţiuni. Noua S.C. ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A. este înscrisă la Registrul Comerţului Alba sub nr. 690/15.09.2000 sau J/01/443/1999 (în funcţie de nr. ce se vrea luat în calcul). Foarte interesantă este abordarea subiectului intitulat ÎNCEPUTUL PRODUCŢIEI COMERCIALE; astfel, statutul defineşte “clar” ce înseamnă asta: “prima zi a lunii urmând primelor trei luni consecutive ale operaţiei de măcinare sau orice altă facilitate de procesare în cadrul unui Proiect, în condiţiile în care o astfel de măcinare sau orice facilitate de procesare a fost operaţională în fiecare dintre aceste luni la o capacitate de cel puţin 80% din capacitatea lor lunară de lucru …”. În caz contrar, statutul prevedea a se considera că exploatarea se face exclusiv în scop de verificare, test, analiza şi nu va fi considerată ca reprezentând Începutul Producţiei Comerciale (altfel spus, era de-ajuns şi o exploatare de 79%, că tot testare era considerată ; oare azi, când « ecologiştii » protestează se extrag cei 79% fără ca asta să fie considerată începutul exploatării ? Dar « testele » de, să zicem, 79% sunt sau nu supuse controlului statului, impozitării etc. ?).


Actul adiţional nr.1/05.05.2003 ataşat Actului de constituire a S.C.ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A. diversifica activitatea societăţii, printre alte obiecte de activitate fiind incluse şi… producţia şi transportul energiei electrice, editare de cărţi, reviste şi periodice, hoteluri, restaurante, cantine, transporturi terestre de călători, dezvoltare(promovare) imobiliară, telecomunicaţii, producţia de emiţătoare de radio-televiziune sau publicitate.


În 10.12.2009 COMAT vinde participarea sa către GABRIEL care devine acţionar tot majoritar, dar cu 80,23% din capitalul social. La data de 14.12.2009 GABRIEL îl împrumuta pe asociatul FORICON cu suma necesară subscrierii a 955.331 de acţiuni în valoare de 1.366.123,33 lei (RON), adică 314.254,67 euro. Ulterior, FORICON dispare din peisaj, prin vânzarea… tot către GABRIEL, astfel încât acţionarii rămân doi : GABRIEL şi MINVEST, posesorul licenţelor de exploatare.


Actul constitutiv al S.C.ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S..A. se schimbă cu un altul autentificat sub nr. 2998/21.07.2000 care adduce o noutate tot în domeniul activităţilor prevăzute prin statut: activităţi de editare a jocurilor de calculator şi a altor produse software, telecomunicaţii prin cablu, activităţi de difuzare a programelor de televiziune(!), telecomunicaţii prin satelit, consultanţă în tehnologia informaţiei, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe, activităţi ale portalurilor web etc. O parte dintre aceste domenii statutare ştim că nu sunt deloc străine activităţii obişnuite a unui tip pe nume Vântu, comune şi unui magnat ucrainean de pe Donul liniştit aflat sub oblăduirea FSB; desigur, absolut întâmplător pentru ambele pesrsonaje, numite sau nu şi fără legătură(?) cu interesul lor manifest sau nu chiar, în ceea ce priveşte wolframul, uraniul şi alte metale rare. După dispariţia FORICON, GABRIEL rămâne cu 80,6855% din acţiuni, iar REGIA (MINVEST) cu doar 19,3142%.


Cum a ajuns MINVEST la “performanţa” ca de la 33,8% să rămână cu aproape jumătate (19,3%) şi care sunt beneficiile României, asta rămâne încă neclar. Clar este altceva: guvernările psd şi cdr sunt adânc interesate de bunăstarea lui GABRIEL şi complet dezinteresate de foloasele pe care ţara le-ar fi putut avea. Toţi fac scandal, plâng de grijă mediului şi propun includerea perimetrului de la Roşia Montană în Patrimoniul UNESCO. OK ! Dar asta nu exclude şi exploatarea… Exclus din grijile ecologiştilor de circumstanţă este celălalt perimetru, cel de la Complexul BUCIUM. Acolo nu avem nevoie de protecţia mediului ? Sau contractul secret nu face referire decât la Roşia ? Că despre comisioanele încasate… să nu mai vorbim; o va face ANI după desecretizarea lui. Pe această cale cer oficial autorităţilor romane să demareze procedurile de desecretizare a contractului, de control a activităţii din cele două perimetre citate şi de renegociere a procentului ce revine României.


Un detaliu care are sau nu legătură cu alţi “americani”: sediul S.C.ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A. este în Bucureşti, str.Herăstrău, nr.17, acelaşi sediu cu… UPC, al doilea furnizor naţional, după RCS-RDS, de televiziune prin cablu. Dacă se calcă sau nu pe picioare… nu ştiu, dar poate că ar merita o întrebare.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu